Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Jan Fredrik Weltzin

 

18.09.1935 - 01.05.2017

 

Bønes kirke

Fredag 12.05.2017 kl. 14:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016