Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Finn Norvald Vabø

 

06.04.1931 - 26.11.2017

 

Store kapell

Torsdag 07.12.2017 kl. 10:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016