Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Knut Norvald Våge

 

04.12.1948 - 23.05.2017

 

Foldnes kyrkje

Onsdag 31.05.2017 kl. 13:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016