Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Nina Thilesen

 

19.07.1997 - 27.08.2017

 

Fjell kyrkje

Onsdag 06.09.2017 kl. 10:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016