Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Gerd Onarheim Sulen

 

20.10.1922 - 20.05.2017

 

Foldnes kyrkje

Fredag 26.05.2017 kl. 13:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016