Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Aasta Smith-Sivertsen

 

15.04.1940 - 18.12.2017

 

Lille kapell

Fredag 29.12.2017 kl. 11.30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016