Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Karl Bertin Sæle

 

28.05.1939 - 10.06.2017

 

Lille kapell

Onsdag 21.06.2017 kl. 13.30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016