Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Kristen Mollandsøy

 

03.08.1929 - 26.07.2017

 

Foldnes kyrkje

Onsdag 02.08.2017 kl. 10:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016