Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Helge Gudmunn Knudsen

 

14.05.1930 - 12.09.2017

 

Biskopshavn kirke

Fredag 22.09.2017 kl. 13:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016