Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Inger Johanne Kalleklev

 

11.10.1921 - 21.08.2017

 

Biskopshavn kirke

Tirsdag 29.08.2017 kl. 13:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016