Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Einar Kaalaas

 

18.08.1923 - 23.09.2017

 

Sund kyrkje

Fredag 06.10.2017 kl. 10:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016