Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Eva Yvonne Jensen

 

27.09.1952 - 11.08.2017

 

Fjell kyrkje

Torsdag 24.08.2017 kl. 10:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016