Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Kirsten Tiedemann Helle

 

20.12.1918 - 28.03.2017

 

Lille kapell

Torsdag 06.04.2017 kl. 11:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016