Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Leif Haugland

 

10.08.1930 - 07.07.2017

 

Foldnes kirke

Torsdag 20.07.2017 kl. 13:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016