Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Julia Ann Fjeld

 

03.10.1943 - 22.02.2017

 

Fjell Kyrkje

Onsdag 01.03.2017 kl. 13:00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016