Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Harald Olav Engebretsen

 

17.12.1936 - 06.09.2017

 

Lille kapell

Fredag 15.09.2017 kl. 13:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016