Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Roar Egil Dagestad

 

13.03.1958 - 19.11.2017

 

Kun kremasjon

Fredag 24.11.2017 kl. 11.00

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016