Ansvarlig

begravelsesbyrå:

Torbjørn B. Andersen

 

14.03.1947 - 28.11.2017

 

Blomvåg kyrkje

Onsdag 06.12.2017 kl. 11:30

Koba Christensen Gruppen   -   Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2017

Koba Christensen Gruppen

Postboks 3940 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon 55 30 08 00   -   Copyright © 2016